0903 501 901          univel@univel.sk

  1. Úvod
  2.  » Kontakt

Marián Janega

Konateľ

0903 501 901

univel@univel.sk

Zuzana Kubačková

Objednávky, fakturácia

0901 700 005

info@univel.sk

Miroslav Šurin

Grafika, tlač

0907 115 447

grafik@univel.sk

UNIVEL,  spol. s r.o.

Krásna Hôrka 270, 027 44, Tvrdošín

IČO: 31 7047 43,    IČ DPH: SK 2020523505

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. číslo 71730/L

Bankové spojenie VÚB Tvrdošín

IBAN: SK46 0200 0000 0014 6658 6351

Napíšte nám

Kde sa nachádzame? Nová 271, 027 44 Tvrdošín, Slovensko

Kde sa nachádzame? Nová 271, 027 44 Tvrdošín, Slovensko